Rentiranje

Štampači

 • 2000+ otisaka
 • A4 štampa
 • Tehnička podrška tel. i online
 • Održavnje uređaja i servisne intervencije
 • Dežurna servisna podrška
 • Popravka i rezervni delovi
 • Toneri
 • Mrežni štampač
 • Duplex štampa
 • Zamena štampača u slučaju kvara
 • Crno bela štampa
 • Wireless štampa
 • Besplatan test period od 15 dana

Multifunkcijski uređaji

 • 3000+ otisaka
 • A4 štampa
 • Tehnička podrška tel. i online
 • Održavnje urežaja i servisne intervencije
 • Dežurna servisna podrška
 • Popravka i rezervni delovi
 • Toneri
 • Mrežni štampač
 • Duplex štampa
 • Send to folder
 • Sent to mail
 • Neograničeni skeniranje
 • Zamena štampača u slučaju kvara
 • Crno bela štampa
 • Wireless štampa
 • Besplatan test period od 15 dana

Fotokopir aparati

 • 5000+ otisaka
 • A3 i A4 štampanje i kopiranje
 • Tehnička podrška tel. i online
 • Održavnje uređaja i servisne intervencije
 • Dežurna servisna podrška
 • Popravka i rezervni delovi
 • Toneri
 • Mrežni štampač
 • Duplex štampa
 • Send to folder
 • Sent to mail
 • Neograničeno skeniranje
 • Zamena štampača u slučaju kvara
 • Crno bela i kolor štampa
 • Wireless štampa
 • Besplatan test period od 15 dana

Rentiranje fotokopir aparata i štampača je oblast koju preduzeće Copy Servis prezentuje veoma uspešno svojim klijentima u zadnjih deset godina. Ulaganje u veliki broj uređaja i obimne štampe više se isplati kroz ugovorne obaveze o rentiranju koje pružamo, jer na taj način kompanije štede novac, amortizaciju sredstava, administriranje i održavanje. Najčešće kompanije ne znaju stvarne troškove poslovanja, kolika je cena odštampane strane, ne zna se ko i koliko štampa, da li svi imaju pristup uređaju koji im je potreban. Neki uređaji se ne koriste dovoljno, cena kopija kod nekih uređaja je skupa, odnos korisnika i uređaja nije prilagođen. U ovakvim slučajevima rentiranje uređaja i ponuda odgovarajućeg paketa usluga štampanja, kopiranja je idealno rešenje za Vas.

Paket se pravi po realnim potrebama uz prethodnu analizu smanjenja troškova.
Kopirajte, štampajte, skenirajte, a plaćajte samo cenu po kopiji!

Šta vi dobijate (koje su osnovne prednosti ovih servisa-usluga)?

 • Potpunu kontrolu nad resursima štampe/skeniranja,slanja na email I slanja na lokalni folder.
 • Oslobađa budžet vaše kompanije, jer ne postoji inicijalni trošak za nabavku opreme,
 • Oslobađa vašu logistiku potrebe da vodi računa o nabavci I zameni tonera,
 • Broj korisnika I uređaja će biti adekvatan,
 • Smanjuje se mogućnost preopterećenja ili nedovoljnog iskorištenja uređaja.
 • Copy Servis obezbeđuje sve potrebne servise (redovne I vanredne)
 • U slučaju kvara na uređaju Copy Servis obezbeđuje adekvatan zamenski uređaj za vreme trajanja servisa.
 • Obezbeđujemo instalaciju i obuku korisnicima potpuno besplatno.